دختر فوق وزن ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ پنجم شد – شما آنلاین


دختر فوق وزن ایرانی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا 2022 پنجم شد.
دختر فوق وزن ایرانی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا 2022 پنجم شد.

به گزارش ایسنا، در آخرین روز از رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ در بحرین، رقابت های وزنه برداری +۸۷ کیلوگرم بانوان برگزار شد و نماینده ایران پنجم شد. فاطمه یوسفی به عنوان آخرین نماینده تیم ملی بانوان ایران به عضویت هیئت مدیره درآمد که رکورد ۹۰ ضرب یک ضرب، ۱۳۱ دو ضرب و مجموع ۲۲۱ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد. […]

به گزارش ایسنا، در آخرین روز از رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ در بحرین، رقابت های وزنه برداری +۸۷ کیلوگرم بانوان برگزار شد و نماینده ایران پنجم شد.
فاطمه یوسفی به عنوان آخرین نماینده تیم ملی بانوان ایران به عضویت هیئت مدیره در آمد که رکورد ۹۰ ضرب یک ضرب، ۱۳۱ حرکت دوضرب و مجموع ۲۲۱ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و در رده پنجم مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفت.
در گروه الف دسته ۸۷+ کیلوگرم زنان ۶ نفر وزن یابی شدند.
یوسفی برای دومین بار در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد و در سال ۲۰۲۱ با رکورد ۲۰۸ کیلوگرم به مقام هفتم و آخر این وزن دست یافت.
وزنه برداران زن ایرانی در بازی های کشورهای اسلامی قونیه نیز رکورد ۲۲۱ کیلوگرم را به نام خود ثبت کردند.
معرفی نماینده ایران به شرح زیر است:
* حرکت یک ضرب
یوسفی در حرکت اول وزنه ۹۰ کیلوگرمی را پرتاب می کند و در حرکت دوم این وزنه را مهار می کند. او در حرکت سوم وزنه ۹۳ کیلوگرم را کم کرد.
وی با رکورد ۹۰ کیلوگرم در یک ضرب به مقام ششم دست یافت.
* چندین حرکت
یوسفی در حرکت دوضرب هر سه حرکت را به درستی انجام داد و وزنه های ۱۲۱، ۱۲۸ و ۱۳۱ را مهار کرد و در دوضرب با رکورد ۱۳۱ کیلوگرم پنجم شد.
دختر فوق سنگین ایران با رکورد ۲۲۱ کیلوگرم در رده پنجم آسیا قرار گرفت.

*برندگان مدال دسته ۸۷+ کیلوگرم زنان:
۱- آیزادا موپتیلدا از قزاقستان با رکورد ۱۲۰ حرکت یکضرب، ۱۵۷ حرکت دوضرب و مجموع ۲۷۷ کیلوگرم (۳ مدال طلا)
۲- نورال اکمال از اندونزی با رکورد ۱۱۴ پرتاب یکضرب، ۱۵۳ پرتاب دوضرب و مجموع ۲۶۷ کیلوگرم (۲ مدال نقره در دوضرب و مجموع و برنز در یک ضرب)
۳- لیوبو کوالچوک از قزاقستان با رکورد ۱۱۵ پرتاب یکضرب، ۱۵۱ پرتاب دوضرب و مجموع ۲۶۶ کیلوگرم (۲ مدال برنز دوضرب و در مجموع یک ضرب و نقره)
تیم وزنه برداری بانوان ایران با هفت وزنه بردار در مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین شرکت کرد و الهام حسینی در دسته ۸۱ کیلوگرم با کسب سه مدال طلا، در این مسابقات تاریخ ساز وزنه برداری ایران شد.
انتهای پیام