دبیر شانزدهمین جشنواره «سینمای واقعیت» منصوب شد


را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی بنیاد سینما، طی حکمی محمد خزاعی، رئیس گروه سینمایی، محمد حمیدی مقدم را شناخته شده به عنوان دبیر شانزدهمین جشنواره در سراسر جهان «سینمای دقیق» منصوب کرد.

محتوای متنی تصمیم رئیس گروه سینمایی به رئوس مطالب زیر است:

جناب آقای محمد حمیدی مقدم

تذکر به اطلاعات، تلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب ارزنده جنابعالی در برگزاری دوره ها قبلی، به موجب این تصمیم شناخته شده به عنوان دبیر شانزدهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مستند ایران «سینما واقعیت» منصوب می شوید.

خوشبختانه این جشنواره به پاس زحمات ارزنده مدیران سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور پرشور خانوار فرهیخته سینمای مستند شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند عالی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجع ترین جشنواره های قلمرو شناخته تبدیل می شود.

امید است همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند تمامی توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث ارزشمند سینمای مستند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به نیازهای نوین {در این} بخش {در این} وظیفه خطیر سودآور باشید.

سینمای مستند بخش پرافتخار سینمای ایران است کدام ممکن است همواره همراه خود در نظر گرفتن، دغدغه زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در کنار {بوده است}. تحمیل تغییر محسوس {در این} سینما همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید بر مانترا «اخلاق، توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید» اجتناب کرده اند نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های نهاد سینمایی در این دوران است.

پیش‌سوراخ بینی می‌شود جشنواره «سینمای دقیق» همزمان همراه خود گام دوم انقلاب اسلامی همراه خود هدف تحمیل شرایط صحیح برای حضور تا حد زیادی جنبش برگزار شود. ساز سینمای مستند در بخش های مختلف زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آثار متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند {در این} زمینه تلاشی کارآمد در جهت حاضر گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت گروه ایرانی اسلامی، پاسداشت هویت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیم وضعیت کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز بلند مدت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است. همراه خود دیدگاه عدالت محور

امید است شانزدهمین فاصله جشنواره تبلور انگیزه، اشتیاق، آثار هنری، تلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مستندسازانی باشد کدام ممکن است تصویر روشنی اجتناب کرده اند ایران اسلامی را برای بلند مدت به یادگار بگذارند. خیابان خانوار احترام سینما همراهی مستند {خواهد بود}.،

شانزدهمین جشنواره در سراسر جهان «سینمای دقیق» آذر ماه امسال در تهران برگزار تبدیل می شود.