دبیرکل ناتو: ما ناامیدی زلنسکی را درک می کنیم


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری مکعب، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اظهار داشت کدام ممکن است این ائتلاف خرس مدیریت وی اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۴ به طور پرانرژی به رشد نظامی اوکراین {کمک می کند}.

استولتنبرگ در کنوانسیون مطبوعاتی مشترک همراه خود آنالنا بیربوک، وزیر امور خارجه آلمان اظهار داشت: «ممکن است انصافاًً ناامیدی زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد این ملت را درک می کنم، از آنها در شرایط فوق العاده دشواری قرار دارند. آنها {هر روز} شاهد ویرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات غیرنظامیان هستند.

استولتنبرگ بر قصد ائتلاف برای شکسته نشده کشتی کمک به اوکراین تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است این دلیل است است کدام ممکن است متحدان ناتو حمایت شخصی را اجتناب کرده اند عرضه سیستم‌های تسلیحاتی شیک، از کیت حفاظت اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکی، سلاح‌های ضد تانک، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات افزایش داده‌اند.

وی علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است ناتو اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۴ به طور پرانرژی به رشد نظامی اوکراین {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ائتلاف “تعداد انگشت شماری هزار سرباز اوکراینی را کدام ممکن است اکنون در جاده مقدم هستند آموزش داده است.”

استولتنبرگ پیشتر در برلین بار تولید دیگری تاکید کرد کدام ممکن است ناتو قصدی برای مشارکت در نبرد در اوکراین ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت دارد اجتناب کرده اند گرد و غبار شخصی دفاع کردن تنبل.

انتهای پیام