داستان آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر دوچرخه


روز جهانی دوچرخه بهانه ای برای صحبت با اشاره به تاریخچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های تکنولوژی در مونتاژ، قیمت گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص ترین مسیرهای دوچرخه رانندگی جهان شده است.

دوچرخه سوار

در کل چندین قرن قبلی، مخترعان زیادی روی ساخت اتومبیل مختلف ۲ چرخ کار کرده اند. با این حال همین جا در سلام مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رویداد روز جهانی دوچرخه متوجه خواهید شد کدام ممکن است تعدادی از نفر در ساخت این محصول پیش قدم شدند؟ اجتناب کرده اند تاریخچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر پیشرفت فنی در مونتاژ آن مطلع خواهید شد. سپس بسیاری اجتناب کرده اند ترجیح ترین بسیاری از دوچرخه، قیمت آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین مسیرهای دوچرخه رانندگی در این کره خاکی را ارائه می دهیم راه اندازی شد می کنیم. امروزه دوچرخه یکی اجتناب کرده اند پرتقاضاترین محصولات در این کره خاکی است، متعاقباً شاید جذاب باشد بدانید کدام ممکن است سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دوچرخه در این کره خاکی ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه تنها در چین نزدیک به ۴۰۰ میلیون دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند عالی میلیارد دوچرخه موجود است. دوچرخه در این کره خاکی باید چطور؟ خواه یا نه اجتناب کرده اند دوچرخه استخدام می کنید؟

اجتناب کرده اند اندیشه داوینچی به همان اندازه تحولات فنی

آشنایی همراه خود تاریخچه دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تعیین کنید گیری آن اجتناب کرده اند قالب روی کاغذ به همان اندازه مانکن های اخیر دارای مشخصه های مهم
همه عامل به اواخر قرن ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن های لئوناردو داوینچی در سال ۱۴۹۳ برمی گردد. این به تصویر کشیدن ها برای ادغام کردن قالب های آسان دوچرخه بود. برخی اجتناب کرده اند مورخان اعلام کردن می کنند کدام ممکن است داوینچی هر دو شاگردش جیان جاکومو کاپروتی این به تصویر کشیدن را کشیده اند. اگرچه طراحی به هیچ وجه به حداقل یک مانکن تجاری تغییر نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسب ها تنها وسیله ارزان بار بزرگراه ای نهایی باقی ماندند، قرن ها بعد دوچرخه اخیر توسط بارون آلمانی کارل فون دریس در اوایل قرن نوزدهم اختراع شد. این وسیله کدام ممکن است “حلقه ماشین” نامیده تبدیل می شود اجتناب کرده اند ۲ چرخ {تشکیل شده است} کدام ممکن است توسط عالی میله مرکزی به هم متصل شدند. نیروی محرک آن اتومبیل برای کسب سرعت اجباری باید راه می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پاهای شخصی را بالا می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {کاهش سرعت} به حرکت شکسته نشده می داد.

دنیای دوچرخه رانندگی در سال ۱۸۶۴ تنظیم کرد

دوچرخه طراحی شده توسط فون دریس برای نزدیک به ۴۰ سال در بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت به همان اندازه اینکه ۲ سازنده فرانسوی کالسکه به اندیشه عکس رسیدند کدام ممکن است دنیای دوچرخه ها را تنظیم داد. پیرمیشو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرلالمان کدام ممکن است نحوه استفاده اجتناب کرده اند آن را دیده‌اند، دوچرخه‌ای طراحی کردند کدام ممکن است پدال‌هایی به چرخ ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی نیروی محرک در ورودی نصب شده بود. در سال ۱۸۶۴ آنها اولین مانکن شخصی را ساختند کدام ممکن است اثربخشی آن نسبت به مانکن های زودتر اصولاً بود. ۴ سال بعد، آنها برای ساخت تعداد زیادی بودجه مخلوط آوری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به افزایش قالب بی نظیر شخصی کردند به همان اندازه به Boneshaker معروف شوند. {در این} قالب بدنه دوچرخه در مقابل چوب اجتناب کرده اند آهن بازسازی شده بود.

دوچرخه های چرخ ورودی ترجیح

یکی اجتناب کرده اند ترجیح ترین قالب ها در آن نقطه، مانکن بالاتر دیفرانسیل ورودی بود. دوچرخه پر چرخه در سال ۱۸۶۹ توسط یوجین مایر فرانسوی به ساخت تعداد زیادی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط جیمز استارلی انگلیسی به ساخت تعداد زیادی رسید کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند جنبه های استفاده اجتناب کرده اند آن را افزایش بخشید. اولین مانکن های شاسی بلند در دهه ۱۸۷۰ در پادشاهی متحد تهیه شد. تعدادی از سال پس اجتناب کرده اند شهرت این مانکن دوچرخه در سال ۱۸۸۵، جان کمپ استارلی انگلیسی اولین دوچرخه امنیت را مونتاژ کدام ممکن است امروزه یکی اجتناب کرده اند لحظات گذشته تاریخی دوچرخه به شمار {می رود}. این دوچرخه دارای زنجیره ای بود کدام ممکن است پدال ها را به چرخ عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ ورودی متصل می کرد. این وسیله کدام ممکن است Rover شناسایی دارد، دورانی را کدام ممکن است امروزه شناخته شده به عنوان «عصر طلایی دوچرخه ها» شناخته تبدیل می شود، شعله ور مونتاژ. اجتناب کرده اند آن نقطه، طراحی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه دوچرخه {در سراسر} جهان معمول شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر ۴ جنبه حیاتی – امنیت، سرعت، راحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هندلینگ پاسخ می‌دهند. عصر طلایی دوچرخه ها اجتناب کرده اند قرن بیستم به همان اندازه دهه ۱۹۵۰ شکسته نشده داشت، روزی کدام ممکن است دوچرخه به یکی اجتناب کرده اند فرآیند های بی نظیر بار در بزرگراه های نهایی تغییر شد. در سال ۱۹۷۵، بیش اجتناب کرده اند ۱۷ میلیون دوچرخه تجربه آغاز به تجربه شدن بر نوع جدیدی اجتناب کرده اند دوچرخه کردند کدام ممکن است سبک تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه تر بود. اجتناب کرده اند آن نقطه، دوچرخه‌های مسابقه، دوچرخه‌های کوهستان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید BMX به معمول دوچرخه‌ها {در سراسر} جهان تغییر شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً دوچرخه‌های آفرود هیبریدی شهرت بیشتری پیدا کرده‌اند. چنین استقبالی به حدی بود کدام ممکن است در سال ۲۰۱۰، ثروت در ورود به ساخت جهانی دوچرخه در محدوده ۱۲۵ به همان اندازه ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد شد.

اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقایق جذاب با اشاره به دوچرخه

استفاده جهانی اجتناب کرده اند دوچرخه چندین سال پس اجتناب کرده اند کالا اولین دوچرخه تحریک کردن شد. اگرچه اولین دوچرخه ها در فرانسه ساخته شدند، با این حال طراحی اخیر آنها در پادشاهی متحد به پایان رسید. این مخترعان هر دو شهروند، آهنگر، هر دو بازیابی گاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگن بودند. اولین مانکن مونتاژ پادشاهی متحد حدود ۸۰ کیلوگرم وزن داشت. با این حال وقتی صحبت اجتناب کرده اند دوچرخه‌رانندگی در مسکن روزمره به میان می‌آید، شاید بد نباشد بدانید کدام ممکن است ۵ نسبت اجتناب کرده اند کل سفرها در بریتانیا همراه خود دوچرخه انجام می‌شود، در حالی کدام ممکن است این میزان در آمریکا کمتر اجتناب کرده اند ۱ نسبت است، با این حال هلند ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند کل سفرها را همراه خود دوچرخه انجام می‌دهد. تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر هشت نفر در هلند بالای ۱۵ سال، هفت نفر عالی دوچرخه دارند. پس اجتناب کرده اند هلند، دانمارک رکورد دوچرخه های کرایه رایگان هر دو فوق العاده کم در کپنهاگ را دارد. رقم جهانی حدود ۱ میلیارد دوچرخه تجربه در این کره خاکی است کدام ممکن است برابر ذخیره ۲۳۸ میلیون گالن سوخت در سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا اجتناب کرده اند ارزش بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری، ۲۰ برابر اصولاً اجتناب کرده اند نگهداری خودرو در مقابل همراه خود دوچرخه است. شاید باورش دردسرساز باشد، با این حال فوری ترین سرعتی کدام ممکن است توسط دوچرخه روی درجه تمیز مقیاس گیری تبدیل می شود حدود ۱۳۴ کیلومتر در ساعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معروف ترین مسابقه دوچرخه رانندگی در این کره خاکی گشت و گذار ۲ فرانس است کدام ممکن است در سال ۱۹۰۳ راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شکسته نشده دارد. هر ساله همراه خود حضور دوچرخه سواران اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان در مسابقاتی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است سه هفته به اندازه می انجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاریس به بالا می رسد.

نویسنده:نجات چیکونده