دادستانی جنب مدیریت شهری اردبیل


در جلسه شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر اردبیل با دادستانی استان مطرح شد: تعامل موجود قوه قضائیه و شهرداری قابل تقدیر است.

دادستانی استان جنب مدیریت شهری اردبیل

به گزارش شهرخان، شهردار اردبیل همزمان با هفته عدالت با همراهی رئیس و اعضای شورای شهر با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل ضمن تبریک هفته عدالت و گفتگو با دادستان ها و معاونان دادگستری در خصوص موضوعات مختلف صحبت کرد. برای پیشگیری از جرایم شهری

محمود صفری | وی در این دیدار از تعامل قوه قضائیه و دادستانی استان با شهرداری اردبیل در تسریع و قانونی شدن پروژه های شهری قدردانی کرد و گفت: شهرداری و مدیریت شهری موظف به رعایت قوانین مربوطه در تملک ملک و اجرای پروژه های عمران شهری هستند. . او تسلیم نشد.

سیدعبدالله طباطبایی، دادستان مرکز استان اردبیل نیز با اذعان به اینکه دادستانی استان در کنار مدیریت شهری اردبیل، مسئولیت بسترسازی برای مدیریت قانونی شهری را بر عهده خواهد داشت، گفت: انتظار ما و همه شهروندان از مدیران شهری است. خدمات، تداوم و گسترش فعالیت های فرهنگی برای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان.

جواد انصاری رئیس شورای شهر اردبیل ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و تاکید بر اهمیت تداوم تعامل شورای شهر و قوه قضائیه گفت: تلاش های قوه قضائیه اردبیل در پیشبرد پرونده های مربوط به ماده ۱۰۰ ۵ بسیار قابل تقدیر است. در کلانشهر اردبیل