خوزستان در موضوع سنگنوردی پتانسیل قهرمان‌پروری دارد


رضا زارعی در این زمان در مجمع انواع رئیس هیات کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعودهای ورزشی خوزستان کدام ممکن است در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدا به آقای سپهری بابت انتخابش شناخته شده به عنوان رئیس هیات خوزستان تبریک می‌گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم او همچون در این زمان کدام ممکن است مجمع به او اعتقاد کرد در کل ۴ سال بلند مدت نیز همراه با هیات کوهنوردی خوزستان باشد به همان اندازه شاهد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی اصولاً کوهنوردی خوزستان باشیم.

وی خاص کرد: در یک واحد سال قبلی هیات خوزستان پس اجتناب کرده اند تصدی آقای نیک‌خواه کدام ممکن است انصافاً در مدت حضورش زحمات متنوع کشید، اجتناب کرده اند پشتیبانی خوشایند آقای سپهری در دوران سرپرستی‌اش بهره مند بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند جای تشکر دارد. در واقع فاصله سرپرستی تمدید شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وقفه‌ها طبیعتاً لطماتی را به ساختار کوهنوردی خوزستان زده است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود انواع رئیس جدید هیات بتوانیم کمبودها را جبران کنیم.

رئیس فدارسیون کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعودهای ورزشی ذکر شد: از نظر من اساسنامه جدید برگزاری مجامع خیلی اجتناب کرده اند مشکلات قدیم را اصلاح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع برخی مشکل‌ها نیز تحمیل شده است از دردسرساز‌گیری‌ها اصولاً شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور برخی در مجامع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بازنشستگان دردسرساز شده است ولی ما تابع مقررات هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مقررات را در بحث بازنشستگان رعایت کنیم کدام ممکن است خوشبختانه این موضوع {در این} مجمع چالشی نداشت.

زارعی خاص کرد: خوزستان عالی استان پهناور است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مشخصه‌های خالص در موضوع کوهنوردی را دارا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نظر من در سال‌های جدیدترین شاهد براق شدن خوبی اجتناب کرده اند ورزشکاران این استان در موضوع‌های مختلف بوده‌ایم. ممکن است می‌دانم زیرساخت‌های استان محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نتوانستیم اجتناب کرده اند پتانسیل‌های فعلی هم استفاده کنیم با این حال شاهد صعود متعدد اجتناب کرده اند قهرمانان خوزستانی در اعزام‌های برون‌مرزی بوده‌ایم.

وی ذکر شد: اینکه برخی قهرمانان خوزستانی کوچ می‌کنند این به واسطه ضعیف چشم اندازها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد می‌دهد کدام ممکن است باید روی زیرساخت‌ها کار کنیم. خیلی اجتناب کرده اند تجهیزات گلف‌ها بالقوه محافظت کمبودهای موضوع کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعودهای ورزشی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رئیس جدید هیات می‌خواهم این همگرایی را بین شهرستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف‌ها تحمیل تنبل. طی سال‌های جدیدترین یکی اجتناب کرده اند ورزش‌های فدراسیون در بحث رشد بازی کوهپیمایی همگانی {بوده است} کدام ممکن است در خوزستان نیز شاهد ورزش خوشایند هیات {در این} بخش بوده‌ایم کدام ممکن است امیدوارم این اقدامات در کنار همراه خود تربیت نیروهایی در بخش آموزش باشد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعودهای ورزشی شکسته نشده داد: در بحث آموزش بالاترین عدد آموزش در درجه ملت در بین ۵۲ فدراسیون ورزشی در سه سال قبلی را داشته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید ما روی آموزش فوق العاده {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است خوشبختانه آموزش در کوهنوردی اساس استواری دارد. رشد بازی همگانی جزو الزامات ما است  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما دومین فدراسیون در رشد بازی همگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی کشاورزی عشایری هستیم. در حالی کدام ممکن است به جرأت می‌توانم بگویم فدراسیون‌های همگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری کشاورزی بودجه‌شان حداقل ۱۰ برابر فدراسیون کوهنوردی است با این حال ملاحظه به فاصله‌های آموزشی کوهپیمایی همگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلد بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جست‌وجوگر بومی آمار فدراسیون ما را بالا برده است. ضمن اینکه ورزش خوشایند هیات‌های استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌ها تأثیرگذار {بوده است}.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند رئیس هیات خوزستان می‌خواهم به برگزاری فاصله بلد بومی به طور قابل توجهی در شهرستان‌ها ملاحظه ویژه داشته باشد از این موضوع می‌تواند به رشد بازی کوهنوردی فوق العاده کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم {در این} زمینه کنار هم قرار دادن حاضر کمک هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانیم مربیانی را برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری فاصله‌ها به شهرستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ها اعزام کنیم.

زارعی عنوان کرد: تقاضا می‌کنم رئیس جدید هیات پیگیر بحث زیرساخت‌های موضوع کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن سنگنوردی باشد. سالن سنگنوردی به ما کمک می‌تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند این پتانسیل خوشایند استفاده کنیم، به طور قابل توجهی اینکه خوزستان عالی ورزشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی معلم در کارکنان سراسری اعزامی به تفریحی‌های آسیایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد می‌دهد خوزستان پتانسیل قهرمان‌پروری را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیف است کدام ممکن است کمبودها را ببینیم.

انتهای پیام