خروج از رکود ۲۸ واحد تولیدی در اردبیل راکد شدند


محمد اهلی بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه های شرکت احیای واحدهای غیرفعال و غیرفعال است تا این واحدها با استفاده از ظرفیت موجود به چرخه تولید بازگردند.

پارک صنعتی

محمد اهلی بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه های شرکت احیای واحدهای غیرفعال و غیرفعال است تا این واحدها با استفاده از ظرفیت موجود به چرخه تولید بازگردند.

وی افزود: با اقدامات انجام شده در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و رفع موانع تولید در استان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ واحد راکد در شهرهای صنعتی استان احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرعامل شرکت ناحیه صنعتی منطقه اردبیل تصریح کرد: در کلینیک بازرگانی که متشکل از کارشناسان و مشاوران مجرب منطقه است، مشکلات واحد تولیدی به صورت میدانی محاسبه و تشخیص داده می شود و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات آنها ارائه می شود. موانع و مشکلات

اعضا کاهش بروکراسی اداری برای جذب سرمایه گذاری در منطقه را ضروری دانستند و گفتند: با اقداماتی که در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام می شود، روند سرمایه گذاری در منطقه ساده و تقویت می شود.

وی با اشاره به اینکه نیازهای فناورانه ۱۰ واحد تولیدی منطقه شناسایی شده و برای رفع آنها گام برداشته شده است، افزود: شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی استان از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز با ارائه بسته های حمایتی. ، نیازهای فناورانه این واحدها شناسایی و رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهر صنعتی منطقه ای اردبیل دانش و فناوری را لازمه توسعه صنعتی منطقه برشمرد و گفت: بر این اساس در سالی که مزین به پشتوانه سال ها تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی با فعالیت های پژوهشی، فرآیندهای فناورانه است. می تواند در صنعت نهادینه شود.

اعضا با بیان اینکه واحدهای تولیدی نیازمند ارتقای فناوری هستند، افزودند: باروری و پذیرش طرح‌ها و ایده‌های فناورانه زمینه رشد ایده‌های کارآفرینانه را در راستای رشد و توسعه صنعت فراهم می‌کند.