خدمه کشتی بچه ها شخصی را به مسابقات قزاقستان بفرستید


به گزارش ایسنا، رقبا‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جوانان جام جاکسیلیک اوشکمپیروف اجتناب کرده اند ۲۳ به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود.

حضور کادر فنی خدمه سراسری کشتی فرنگی بچه ها در مسابقات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی همراه خود هدف آشنایی همراه خود مخلوط کردن باقی مانده خدمه سراسری مراقبت از ۲ فاصله مسابقات قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس قهرمانی جهان یکپارچه کشف شد.

پس اجتناب کرده اند این مسابقات، مسابقات کشتی فرنگی بچه ها جام شهید در ایران برگزار تبدیل می شود.

خدمه سراسری کشتی فرنگی بچه ها هم اکنون در اردوی اسلامشهر رفتن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن بر عهده حمید باوفا است.

انتهای پیام