خدمه های راه یافته به مرحله مقدماتی لیگ برتر هندبال خاص شدند


به گزارش ایسنا، در سومین روز لیگ برتر هندبال پسرها انگلیس کدام ممکن است به میزبانی شهر اصفهان برگزار تبدیل می شود، ۵ دیدار برگزار شد. در نهایت اسامی خدمه های راه یافته به مرحله پلی آف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه های سقوط کرده اجتناب کرده اند لیگ برتر ادعا شد.

فولادمبارکیه سپاهان، شهید چملی کازرون، ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس کرمان به در اطراف حذفی، ستارگان دشتستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاس ناجا قم نیز اجتناب کرده اند لیگ برتر انگلیس جدا رفتند.

در این امروز فلز مبارکه سپاهان همراه خود نتیجه ۳۲ بر ۲۱ ستارگان دشتستان را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان در صدر قرار دارد. ستاره های دشستان نیز همراه خود این شکست در انتهای جدول باقی ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز شخصی را برای بقا در لیگ اجتناب کرده اند انگشت دادند.

در دومین دیدار در امروز خدمه نیروی زمینی همراه خود هدایت شهید شاملی کازرون همراه خود شیوع ۴۲ بر ۳۷ مقابل نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت جاچساران در کلاس دوم جدول باقی ماند.

زغال سنگ طبس ۴۰ بر ۳۱ مقابل پاس ناجای قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس کرمان ۲۸ بر ۲۰ مقابل تندر حفاظت آمل پیروز شدند.

ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان نوفین نیز ۲۰ بر ۲۰ مساوی کردند.

این مسابقات اجتناب کرده اند روز شنبه ۲۰ فروردین تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جمعه ۲۶ فروردین ماه شکسته نشده می تواند داشته باشد.

جدول کلاس بندی خدمه ها به همان اندازه بالا در اطراف دوم لیگ برتر هندبال پسرها:

سپاهان مبارک به فلز ۳۲ امتیازی
نیروی زمینی شهید قازرون شمالی ۳۲ امتیاز
ذوب آهن اصفهان ۲۳ امتیاز
صنعت مس کارمان ۲۰ امتیاز
فلز سپاهان نوین ۱۷ امتیاز
تاپاس زغالی ۱۷ امتیاز
نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت گساران ۱۲ امتیاز
تندر حفاظت آمل ۹ امتیاز
ستارگان دشستان ۶ امتیاز
قم ۲ امتیاز بیس خطرناک کرد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج دیدارهای روز سوم در اطراف سوم در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال پسرها چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه:

ذوب آهن اصفهان ۲۰ – سپاهان نوین اصفهان ۲۰
فلز سپاهان اصفهان ۳۲ – ستارگان دشستان ۲۱
پاس نگای قم ۳۱ – زغال تاپاس ۴۰
۲۸- نمایندگی آمل پدافند تندر ۲۰ – کرمان صنعت مس
شهید شاملی کازرون نیروی زمینی ۴۲ – نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت جاچساران ۳۷

این سیستم دیدارهای روز چهارم اجتناب کرده اند سومین فاصله لیگ برتر هندبال پسرها روز جمعه ۲۷ فروردین ماه به رئوس مطالب زیر است:

ستارگان دشستان – ذوب آهن اصفهان
سپاهان نوین اصفهان – پاس نگای قم
تاسیسات تولیدی مس کرمان – ذوب آهن سپاهان اصفهان
ذغال طبس – نیروی رام نشده شهید چملی کازرون
نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت گساران – تندر پدافند آمل

انتهای پیام