حمایت مناسب اجتناب کرده اند مدیریت شهری مناطق ورزشی


شهردار اردبیل در مراسم افتتاحیه جام رمضان فوتسال قول حمایت ویژه اجتناب کرده اند بازی محلات را داد.

حمایت کامل از مدیریت شهری مناطق ورزشی

محمود صفری شهردار اردبیل در امروز در مراسم افتتاحیه جام رمضان فوتسال (یادواره شهدای ورزشکار) کدام ممکن است همراه خود حضور اعضای شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهری در مجموعه ورزشی یادیگر امام برگزار شد. وی خاص کرد: مجموعه مدیریت شهری اجتناب کرده اند بازی محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان های محله حمایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای تقویت} کارکنان های اساس اجتناب کرده اند تجهیز کافی برخوردار است.

وی بر بهبود بازی همگانی در شهر اردبیل تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: علاوه بر این سایر شرکت ها شهرداری اردبیل اجتناب کرده اند جمله شرکت ها شهری، عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی نیز همراه خود تمام قابلیت اجرا تبدیل می شود.

شهردار اردبیل شکسته نشده داد: گروه باکلاس ورزشی شهرداری علاوه بر این اجرای این سیستم های باکلاس همراه خود این سیستم ریزی استفاده شده، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم دوگانه همراه خود هیئت های ورزشی، جستجو در فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادینه سازی سنت بازی محلات همراه خود هدف ارتقای سلامت نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش محله است. . نشاط در بین بچه ها

مسابقات فوتسال جام رمضان مصادف همراه خود ماه مبارک رمضان همراه خود حضور تربیت جسمی سپاه حضرت ابوالفضل عباس(ع) شهرستان اردبیل همراه خود رویکرد محله محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف فروش روحیه بازی در بین محلات. کارکنان هایی به میزبانی شهرداری اردبیل خوب گروه باکلاس ورزشی متشکل اجتناب کرده اند ۴۰ کارکنان اجتناب کرده اند مناطق اردبیل تشکیل تبدیل می شود.

محمود صفری

حمایت مناسب اجتناب کرده اند مدیریت شهری مناطق ورزشی