حقدوست: اجتناب کرده اند انتخابم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکردم {در این} فصل راضی هستم/اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد، استقلال قهرمان تبدیل می شود


به گزارش اسنا، روزبه وثوق احمدی، وکیل تمرکز بر موضوع حقوق ورزشی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (FIVB) انواع شد. او یکی اجتناب کرده اند ۲۱ فدراسیون در سراسر جهان فوتبال (فیفا) مورد اعتقاد {در سراسر} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو کمیته انضباطی WWF است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون عضو کمیته انضباطی FIVB است. […]