حفاظت از محیط زیست با پشتیبانی ۹ پروژه بزرگ فناوری ملی تسریع شده است – شما آنلاین هستید


حفاظت از محیط زیست با حمایت از 9 پروژه ملی فناوری تسریع شده است
حفاظت از محیط زیست با حمایت از 9 پروژه ملی فناوری تسریع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از مهم ترین موضوعات در توسعه پایدار یک کشور توجه به نیازهای زیست محیطی و ملاحظات ملی و بین المللی مرتبط با آن است. جامعه بشری بحران زیست محیطی را تجربه کرده است و رابطه انسان و طبیعت از ابتدای خلقت هرگز یکسان نبوده است […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از مهم ترین موضوعات در توسعه پایدار یک کشور توجه به نیازهای زیست محیطی و ملاحظات ملی و بین المللی مرتبط با آن است. جامعه بشری دچار بحران زیست محیطی شده است و رابطه انسان و طبیعت هرگز به اندازه امروز نگران کننده و تهدید کننده نبوده است.
توجه به این نکته که حفظ سلامت محیط زیست و منابع طبیعی در بلندمدت مقرون به صرفه تر از افزایش تولید است، جلوگیری از تخریب محیط زیست و هدر رفت منابع طبیعی کشور را به دغدغه مهم سیاست گذاران و متولیان امر تبدیل می کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به زیرساخت های لازم تلاش می کند با ایجاد بستری برای به کارگیری توانمندی های فناورانه، راه را برای ورود نوآوری به حوزه فناوری محیطی (سبز) هموار کند.
بر این اساس، مرکز طرح بزرگ فناوری ملی، با هدف تحقق اهداف معاونت، طرح‌های فناوری در این زمینه را در بخش‌های اصلی آب و فاضلاب و محیط‌زیست شناسایی و حمایت کرده است.
۶۹ درصد پیشرفت مالی
بررسی ها نشان داد که در مجموع ۹ طرح در مرکز ملی پروژه های فناوری مورد حمایت قرار گرفته است که تمامی آنها در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسیده اند.
در مجموع حدود ۵۲ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از طرح ها مصوب شده که حدود ۳۰ میلیارد تومان آن سهم معاونت است. با توجه به پیشرفت پروژه و شاخص های کلیدی عملکرد، تاکنون اعتبارات ۲۱ میلیارد تومانی به تصویب رسیده است. سهم معاونت پرداخت شده است.
همچنین از مجموع ۹ طرح حمایت شده، بخش آب و فاضلاب دارای ۶ پروژه و بخش محیط زیست نیز ۳ پروژه را به خود اختصاص داده است. بررسی ضریب توزیع ریالی پروژه نشان می دهد از مجموع ۵۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب، بخش آب و فاضلاب با رقمی حدود ۳۰ میلیارد تومان بیشترین حمایت ریالی را داشته است. ۹۲ درصد از کل پروژه های ریالی سرمایه گذاری شده در این زمینه تاکنون موفق بوده است.
یکی از اولین پروژه های بزرگ ملی در این زمینه، کشتی تحقیقاتی اقیانوس در سال ۲۰۰۸ بود که توسط موسسه ملی تحقیقات اقیانوس شناسی و علوم جوی اجرا شد. این پروژه خاتمه یافته است. همچنین سیستم تصفیه و گندزدایی آب شرب روستایی در سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نوراژن یکی از جدیدترین پروژه های ملی فناوری در حوزه آب و فاضلاب است که در حال اجراست.