حضور ۲ پرچمدار ایران در تفریحی های المپیک ناشنوایان


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی رقتی سرپرست کاروان ایران در المپیک ناشنوایان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه پرچمدار ایران در راهپیمایی المپیک ناشنوایان تعیین شد هر دو خیر؟ وی افزود: در مراسم افتتاحیه ۲ پرچمدار در منطقه های گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جودو برای رژه کاروان ایران در المپیک انواع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر انتخاب ملت میزبان هستیم به همان اندازه امکان رژه کاروان همراه خود منصفانه هر دو ۲ پرچم را ببینیم. حاملان.”

وی در خاتمه کسب اطلاعات در مورد انواع نفرات حاضر در رژه کاروان ایران در تفریحی های المپیک ناشنوایان نیز اظهار داشت: در صورتی کدام ممکن است محدودیتی مراقبت از رژه کاروان نداشته باشیم، ورزشکاران همراه خود حضور در رژه حضور خواهند داشت. کادر فنی آنها.، با این حال اگر {به دلیل} کرونا محدودیتی وجود داشته باشد، ورزشکارانی کدام ممکن است {در این} نمایشگاه مشاور منطقه‌ها هستند، ساده همراه خود ورزشکاران نمایندگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین فاصله تفریحی های المپیک ناشنوایان اجتناب کرده اند ۳۰ اردیبهشت ماه در کاسیاس ۲ تبر برزیل افتتاح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاروان ایران در ۸ منطقه ورزشی گرفتن، جودو، تکواندو، کاراته، کشتی آزاد، ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی، فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحلی حضور دارد. والیبال .

انتهای پیام