حضور ۲ تکواندوکار یونان در اردوی کارکنان دانشجویان ایران


به گزارش ایسنا، آپوستولیس تلیکاستوگلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیانیسیوس راپسومانیکیس سراسری پوشان تکواندو یونان جهت برگزاری اردوی ۲۳ روزه به تهران آمدند به همان اندازه در اردوی کارکنان سراسری دانشجویان حضور پیدا کنند.

 تلیکاستوگلو هوگوپوش کارکنان سراسری یونان در رتبه دهم رنکینگ المپیکی وزن ۸۰- کیلوگرم قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این تکواندوکار در رقبا های جهانی منچستر در سال ۲۰۱۹ به مدال نقره رسید.

راپسومانیکیس تولید دیگری سراسری پوش تکواندو یونان نیز در وزن ۵۸- کیلوگرم رتبه ۱۳ رنکینگ المپیکی را در اختیار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال نقره رقبا های قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۱ را تصاحب کرده است.

این ۲ سراسری پوش {در این} اردو زیر تذکر جلال خدامی جهت نمایندگی در مسابقات قهرمانی اروپا کدام ممکن است در ملت منچسترانگلیس برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت به تمرینات شخصی یکپارچه می‌دهند.

انتهای پیام