حضور پرچمدار کاروان ایران در المپیک ناشنوایان


به گزارش ایسنا، ستاد اجرایی ورزشی های المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۱ برزیل پس اجتناب کرده اند بازرسی نفرات برگزیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حضور منطقه های حاضر در افتتاحیه، مهرداد سیدی را قهرمان جودو ناشنوایان، حامل پرچم ناشنوایان راه اندازی شد کرد. کاروان ورزشی ایران {در این} مسابقات.

سیدی مدال برنز ورزشی های المپیک ۲۰۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۷ ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلای ورزشی های آسیایی ناشنوایان را کسب کرد.

ورزشی های المپیک XXIV ناشنوایان اجتناب کرده اند ۱۴ اردیبهشت ماه در کاسیاس ۲ تبر برزیل تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاروان ایران در منطقه های عکس گرفتن همراه خود کمان، جودو، تکواندو، کاراته، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی، فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید والیبال ساحلی نمایندگی می تنبل.

انتهای پیام