حرکت به «وصیت نامه ننه مشهدی» سوژه خوب حاضر رادیویی شد


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی ماموریت، فیلم مختصر «مرغابی رام نشده» به کارگردانی غزال حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی امیر اسماعیل زاده در چهارمین حضور در سراسر جهان شخصی به مرحله پایانی دوازدهمین جشنواره film for the forest تگزاس آمریکا رسید. نیازها برگزاری جشنواره فیلم مختصر تگزاس آمریکا به مشکل کشیدن فیلمسازان جهان برای […]