حذف «الزام به اسقاط فرسوده به ازای واردات کامیون» منتفی شد


به گزارش ایسنا، این پرونده یکی از سه پرونده ای است که به صدور جمعا ۸.۲۵ میلیارد یورو جریمه ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا علیه محبوب‌ترین موتور جست و جوی اینترنت جهان منتهی شد. کمیسیون اروپا در تصمیم سال ۲۰۱۹ خود اعلام کرد گوگل از نفوذ خود برای متوقف کردن استفاده وب سایتها از واسطه های […]