حباب مسکن کوچکتر می شود/ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می شود – شما آنلاین


نوع خودرو قیمت بازار (تومان) وانت لاین ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX 302,000,000 سمند EF7 350,000,000 سمند EF7 دوگانه سوز ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ فاند (تیپ ۱) Peugeot 500,000,000,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,500,Peugeot 500,500,500,000,000,Peugeot 50,000,000,Peugeot 550,000,000,000. […]