جکوزی مرگ را کشف کنید – شما آنلاین


پوشش ویروسی سد محافظی است که ویروس را احاطه کرده است. با این حال، شواهد کافی برای حمایت از اینکه دهانشویه ابزاری موثر در برابر COVID-19 است وجود ندارد و تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. برخی از دهانشویه ها ضد عفونی کننده هستند و می توانند میکروارگانیسم های موجود در دهان را از بین ببرند […]