جشن عظیم کرامت برگزار شد


معاونت باکلاس ورزشی شهرداری اردبیل جشن عظیم کرامت را در اسکله برتر قابو برگزار کرد.

جشن بزرگ کرامت برگزار شد

همزمان همراه خود ساعت شب ولادت همراه خود سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، جشن عظیم کرامت همراه خود حضور پرشور افراد مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه دار اردبیل، رئیس بهزیستی استانداری، سرپرست معاونت باند هلال احمر، سایر مسئولین قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهرستان شهرداری اردبیل بر روی اسکله پرمیوم قاپو نوسازی شده است.

فروش سنت کرامت خوب وظیفه اجتماعی است

سرپرست معاونت باکلاس ورزشی شهرداری اردبیل در جشن شگفت انگیز کرامت اظهار داشت: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است امام حسن مجتبی (علیه السلام) شناخته شده به عنوان الگوی کرامت شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردباری شناسایی شده است است؛ {در این} راستا شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند معماران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف افراد {در این} مراسم شناخته تبدیل می شود. رسالت ما الگوی رفتاری این امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت کرامت در گروه است.

وی همراه خود خاص اینکه کرامت در آموزه های قرآنی اشاره کردن شده است. وی افزود: به معنای واقعی کلمه هستند کرامت یکی اجتناب کرده اند محورهای تعالی انسانی است کدام ممکن است نهادهای باکلاس باید اصولاً به آن تمرکز کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست معاونت باکلاس ورزشی شهرداری اردبیل یکپارچه داد: در ماه مبارک رمضان توانستیم در صدقه، تکریم ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری مستمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان همراه خود کرامت خاصی موقعیت آفرینی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم همراه خود این موضوع شناخته شده شویم. وظیفه اجتماعی ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آن حرکت کنیم.”

ابراهیمی همراه خود تاکید بر لزوم فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سنت احسان، بردباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحویل داد خاطرنشان کرد: گروه باکلاس ورزشی شهرداری اردبیل همراه با سایر ورزش های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شخصی به بهبود این سنت مورد رضایت خداوند ملاحظه ویژه ای دارد.