ثبت روزهای بدون فوتی در اردبیل


وی بیان کرد: آمار فوتی های کرونا در استان اردبیل به صفر رسیده و این آمار برای سی و سومین روز در سال جدید ثبت شده و مجموع جان‌باختگان ۶ موج شیوع کرونا در استان اردبیل ۲ هزار و ۸۰۱ نفر باقی مانده است.

 

فوتی

علی محمدیان‌اردی اظهار داشت: روند امیدوارکننده شیوع کرونا در استان اردبیل شمار بستری روزانه مبتلایان کرونا را به صورت کاهشی نشان می‌دهد و طی شبانه‌روز گذشته به ۱۸ نفر رسیده و این آمار جزو پایین‌ترین آمار بستری ۲ سال اخیر است.

وی بیان کرد: آمار فوتی‌های کرونا در استان اردبیل به صفر رسیده و این آمار برای سی و سومین روز در سال جدید ثبت شده و مجموع جان‌باختگان ۶ موج شیوع کرونا در استان اردبیل ۲ هزار و ۸۰۱ نفر باقی مانده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل ادامه داد: شمار بستری مبتلایان بدحال به ۷ نفر رسیده و افراد مرخص شده به ۹ نفر رسیده است.

محمدیان‌اردی بیان کرد: ۵ شهرستان اردبیل در وضعیت آبی و بقیه شهرستان‌ها در وضعیت زرد قرار دارند که وضعیت زرد غالب شهرستان‌های استان شده است.