ثبت اولین مورد آبله میمون در کودک در آمریکا – شما آنلاین


دانشمندانی که روند پیری چشم را مطالعه می کنند، به کشف مهمی در مورد نقش پروتئینی به نام “جوانی” دست یافته اند که نشان می دهد چگونه روند بازسازی سلولی را تقویت می کند که بینایی ما را حفظ می کند. آزمایش‌ها روی موش‌هایی که این پروتئین را از دست دادند منجر به انحطاط سریع در آن شد […]