تپه تاریخی اشکانی در نمین سرانجام کشف شد


کشف بناهای آیینی مربوط به دوره اشکانی در منطقه قره حسنلوی نمین

کشف تپه تاریخی مربوط به دوره اشکانی در نمین

به گزارش دیدشهر؛ محوطه‌های باستانی مربوط به دوره اشکانی در تپه‌های قره حسنلوی نمین یافت شد، در حالی که پیش از آن، نزدیک به دو هزار هکتار از این منطقه برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در آن دستکاری شده بود.

در این راستا قراردادی به ارزش ۹۷۰ میلیون تومان بین سرمایه گذار و پژوهشگاه میراث فرهنگی منعقد شد و پژوهشگاه میراث فرهنگی مجوز اکتشاف نجات در منطقه را صادر کرد.

کاوش های نجات در بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد و عملیات تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ زیر نظر باستان شناس آقای طهماسبی انجام شد و پس از این کاوش باستان شناسی در بخشی از محوطه ای به مساحت ۳۳۰۰ مربع بنای آیینی پیدا شد. متر به مساحت ۹۰۰ متر مربع مربوط به دوره اشکانی یعنی دو هزار سال است.

در این کاوش نجاتی چهار قبر پیدا شد که این قبور و سایر اشیای یافت شده پس از مرمت به مخزن مجتمع آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی تحویل داده شد.