تولید طیف سنج با وضوح نانومتری قابل مشاهده است


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، طیف سنجی نوری روشی برای آنالیز طیفی است که برای اندازه گیری مولفه های طیفی یک نمونه استفاده می شود. این طیف شدت نور از یک منبع را به عنوان تابعی از طول موج یا فرکانس نمایش می دهد.

این ابزار ابتدا برای مطالعات اولیه فیزیک، نجوم و شیمی استفاده می شد، اما امروزه با توسعه دستگاه ها و آنالیز طیف سنجی، از طیف سنجی برای تشخیص ساختار عناصر آلی، دارویی و فلزی در دستگاه های دیگر مانند اسپکتروفتومتر، کوانتومتر نیز استفاده می شود. و میکروفون های رامان از این دستگاه های مدولار برای تست های طیف سنجی آزمایشگاهی مانند جذب و انتقال، بازتاب و فلورسانس نیز استفاده می شود.

دستگاه های طیف مرئی / مادون قرمز / مادون قرمز تولید شده توسط این شرکت انواع مختلفی از منابع تابش را در محدوده های مختلف فرابنفش، مرئی و مادون قرمز ارائه می دهند.

این دستگاه دارای نرم افزاری با کاربری آسان است و ابزارهای مختلفی برای بررسی نمونه ها ارائه می دهد. این دستگاه می تواند نور محیط را ساطع کند و همچنین امکان یافتن طیف های مختلف در این دستگاه وجود دارد.

یکی از مزایای این دستگاه ابعاد کوچک و سبک آن است که این محدوده را قابل حمل می کند. در لیست لوازم جانبی این دستگاه منبع نور هالوژن، منبع نور هالوژن تنگستن، پروب بازتابی ۹۰ درجه و ۴۵ درجه، نمونه مرجع، لامپ و نگهدارنده لامپ گنجانده شده است.

منبع

The post تولید طیف سنج ها با وضوح نانومتری قابل مشاهده است appeared first on you online.