تولید ثروت در جنگ اقتصادی اولویت اصلی است


استاندار اردبیل گفت: در جنگ همه جانبه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع کلیدی تولید ثروت و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان است.

سیدحمید عاملی

سید حامد عاملی گفت: دشمن زمانی با حملات نظامی و زمانی با برنامه های اقتصادی و حرکت های فرهنگی تلاش کرد جمهوری اسلامی ایران را به مرز شکست برساند اما به سرمایه انسانی که حافظ واقعی است پی نبرد. و نگهبان این کشور

وی تصریح کرد: دشمن در مقطعی سعی کرد با حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران حمله کند که به دلیل حضور جهاد ملی در این سنگر استکبار شکست خورد و امروز در عرصه ترکیبی اقتصادی، فرهنگی و جنگ رسانه ای، در صدد نابودی کشور ایران است، باید شکست خورد و تسلیم شد، در حالی که در قلعه جهاد، مردم با هوشیاری و هوشیاری کامل حضور داشتند و نگذاشتند نیرنگ های دشمن به ثمر بنشیند.

استاندار اردبیل گفت: امروز در عرصه اقتصادی جهادگران تولید در صدد تامین امنیت غذایی در این خط مقدم هستند تا ضربه مهلکی به دشمن وارد کنند و برنده واقعی در این عرصه کشور شریف ایران است. “

عاملی افزود: اگر در هر سطح و زمینه ای به مردم و سرمایه های عموم مردم وابسته باشیم در میدان پیروز خواهیم شد و به راحتی می توانیم نقشه های دشمن را خنثی کنیم و قطعا در عرصه جهاد اقتصادی بالاست. مشارکت مردم می تواند توطئه ها را خنثی کند.

وی ظرفیت و لطف خداوند در منطقه را بی نظیر و وصف ناپذیر دانست و ادامه داد: سوال واقعی این است که چرا منطقه اردبیل با وجود داشتن این همه ظرفیت و توان همچنان در زمینه های مختلف در جایگاه پایینی قرار دارد و ما عقب هستیم.

اعمی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: به دور از مدیریت روزمره و روزمره، بهتر است با نگاه تحول در همه بخش ها به ویژه کشاورزی، از منابع آب و زمین و تولید در این بخش به سمتی حرکت کنیم. افزایش بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی مردم.