توسعه دیپلماسی سینمای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتغال/هفته‌های فیلم برگزار می‌کنیم


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی بنیاد سینمایی فارابی، کارلوس کوشتانهوس فرستاده پرتغال همین الان ۶ اردیبهشت ضمن بازدید اجتناب کرده اند بنیاد سینمایی فارابی همراه خود سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

{در این} دیدار سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن خیرمقدم به فرستاده پرتغال ذکر شد: تذکر به مناسبات خوشایند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتغال در مقیاس باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی، توسعه دیپلماسی سینمایی همراه خود این ملت برای ما اجتناب کرده اند اهمیت برخوردار است.

جوادی دانستن درباره همکاری‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتغال دقیق کرد: علاوه بر این برگزاری هفته‌های فیلم مشترک {در تابستان} امسال درصدد هستیم به همان اندازه برای ساخت مشترک نیز این سیستم‌ریزی کنیم. مناسبات ما در بخش‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس همراه خود پرتغال مناسبات خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر به اشتراکات باکلاس ۲ ملت، ساخت مشترک کاری شدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تأمل است. امیدواریم در سال جدید بتوانیم حداقل استراتژی ساخت منصفانه فیلم مشترک همراه خود ملت پرتغال را تحریک کردن کنیم.

سیدمهدی جوادی علاوه بر این همراه خود ردیابی به ادبیات غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجینه‌های ادبی پرتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان شاخص این ملت نظیر آنتونیو لوبو آنتونش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژوزه ساراماگو افزود: یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌های همکاری فارابی همراه خود ملت پرتغال برگزاری کارگاه فیلمنامه نویسی مشترک است کدام ممکن است می‌تواند اساس تولیدات مشترک را نیز فراهم آورد، کارگاهی کدام ممکن است در آن دانستن درباره موضوعات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوژه‌های مشترک سینمایی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه ساخت فیلمنامه‌هایی برآمده اجتناب کرده اند اشتراکات مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتغال باشد.

جوادی علاوه بر این اجتناب کرده اند فرستاده پرتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای این سفارتخانه مراقبت از جشنواره‌های فیلم فجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان دعوت به حرکت آورد.

کارلوس کوشتانهوس فرستاده پرتغال نیز {در این} دیدار ذکر شد: خیلی دوست داریم بین سینمای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتغال اتصال دوجانبه برقرار شود. برای ما غیر اجتناب کرده اند مناسبات سیاسی، سنت فوق العاده اهمیت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون سنت نمی‌توان اتصال خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکمی همراه خود ملت ها داشته باشیم.

فرستاده پرتغال افزود: برای ما برگزاری فستیوال فیلم پرتغال در ایران فوق العاده ضروری است با این حال تاکنون این اتفاق نیفتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم امسال {در این} زمینه همراه خود ایران همکاری داشته باشیم.

علاوه بر این در نهایت این دیدار فرستاده پرتغال مدل‌ای اجتناب کرده اند فینال کتب آشکار شده در پرتغال کدام ممکن است مرتبط همراه خود رباعیات خیام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند آثار تبدیل کردن شده سینمای پایه پرتغال را به سرپرست مسئله فارابی پاداش کرد.

بر مقدمه هماهنگی صورت گرفته مقرر شد ورزش سینمایی دانستن درباره برگزاری هفته‌های فیلم، کارگاه‌های مشترک، همکاری‌های بین جشنواره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم‌سازی تولیدات مشترک همراه خود مشارکت فارابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تخصصی سینمایی پرتغال این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود.

{در این} دیدار سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، کارلوس کوشتانهوس فرستاده پرتغال، ماریا ژوائو فورتادو سرپرست باکلاس سفارت پرتغال، رائد فریدزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی قاسمی حضور داشتند.