توسعه بزرگراه اردبیل – شهرخان


معاون هماهنگی امور عمومی استانداری اردبیل بیان کرد: انجمن راه و شهرسازی منطقه ای با ساخت ۲۰۰ کیلومتر توسعه بزرگراه ها در محور مواصلاتی منطقه اردبیل را در اولویت قرار داده و علاوه بر آن پروژه راه آهن اردبیل نیز اجرا شده است. به سرعت برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل و مراحل اضافی آن شاهد هستیم

جاده

معاون هماهنگی امور عمومی استانداری اردبیل بیان کرد: انجمن راه و شهرسازی منطقه ای با ساخت ۲۰۰ کیلومتر توسعه بزرگراه ها در محور مواصلاتی منطقه اردبیل را در اولویت قرار داده و علاوه بر آن پروژه راه آهن اردبیل نیز اجرا شده است. به سرعت برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل و مراحل اضافی آن شاهد هستیم

میرجعفریان به تکمیل زیرساخت های ارتباطی و حمل ونقلی به عنوان اولویت اصلی توسعه منطقه اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه اردبیل یک منطقه گردشگری است، زیرساخت های جاده ای یکی از مهم ترین مولفه های توسعه یافته برای توسعه چهار خطه است. بزرگراه ها دستور کار.