توزیع بیش از ۲۳۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اردبیل


مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از تحویل بیش از ۲۳۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به جایگاه های سوخت CNG استان در سال گذشته خبر داد.

نیروگاه

سردار اسماعیلی مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با تاکید بر نقش مهم گاز طبیعی در کاهش آلودگی هوا گفت: رویکرد دولت در جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت های فسیلی در صنعت حمل و نقل قطعا مزایای متعددی در کنار کاهش آلودگی های زیست محیطی به همراه خواهد داشت. کاهش واردات بنزین، کاهش هزینه های دولت در بخش حمل و نقل و مواردی از این دست نمونه هایی از مزایای این طرح است.

وی با اشاره به توزیع ۲۳۱ میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های CNG استان گفت: از این مجموع گاز تحویلی بالغ بر ۲۱۰ میلیون مترمکعب مربوط به جایگاه های شهری و بالغ بر ۲۱ میلیون مترمکعب مربوط به جایگاه های میانی است. “

اسماعیلی در ادامه گفت: در حال حاضر ۶۹ جایگاه CNG در استان در زمینه توزیع گاز فعال است که از این تعداد ۲۳ جایگاه دو منظوره و ۴۶ جایگاه تک مصرف و ۲۶ جایگاه در اردبیل و ۴۳ جایگاه در سایر نقاط استان فعال است. استان.” با توجه به تعدد جایگاه های سوخت در استان، مشکلی در زمینه توزیع و تحویل گاز به خودروها وجود ندارد و دسترسی به جایگاه های سوخت CNG در تمام نقاط استان به راحتی انجام می شود.