تهیه پرونده ثبت ملی ۱۰ اثر چینی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی


معاون میراث فرهنگی منطقه اردبیل از اقدام ثبت ملی ۱۰ اثر چینی آبی و سفید مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.

ثبت نام

فردین عینی امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۱ گفت: طرح ثبت ملی ۱۰ اثر چینی آبی و سفید مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی به همت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل آغاز شده است.

معاون میراث فرهنگی استان اردبیل افزود: این آثار از جمله آثار وقف شاه عباس تا مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی با مهر وقف است که از این تعداد ۴۱ اثر در سال های اخیر به سطح ملی رسیده است و این موارد ۱۰ اثر به فهرست مشاغل ثبت دولتی امسال اضافه شده است.

وی تاکید کرد: ظروف چینی آبی و سفید ابتدا مرمت، پاکسازی و بررسی می شود و پس از آن مستندات و شناسنامه آثار به منظور ثبت دولتی در دسترس قرار می گیرد.

آئینی ادامه داد: مجموعه چینی شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از آثار مهم و معروف این مجموعه است که تعدادی از آنها در مجموعه موزه چینی به نمایش گذاشته شده است و بقیه در مشهورترین موزه ها نگهداری می شود. جهان.”