تماشای توپ های فوتبال به بازو نیاورده در «داخل دروازه»


کوروش زرعی بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر کشورمان کدام ممکن است هم اکنون در تونس رفتن می برد، کسب اطلاعات در مورد حضور شخصی به خبرنگار مهر اظهار داشت: در «جندوقه» در تونس نمایندگی کردیم. بعد از همه همراه خود من می خواهم […]