تلسکوپ غول پیکر زبان چینی در امتحان شده برای مکان یابی اسرار جهان است


به گزارش رویترز، شهرهای مختلف چین وظایف مختلفی را در زمینه رشد صنعت فضایی چین بر عهده گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده ادعا افسران بومی ووهان، مشوق های پولی برای نمایندگی های مختلف بالغ بر ۵۰ میلیون یوان (۷.۸۸ میلیون دلار) برای غنی سازی ماموریت های درمورد به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز فکر شده است. تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر، موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاپیما حاضر می تواند. […]