تقاضا گوگل برای ابطال جریمه ۱.۶ میلیارد دلاری


به گزارش ایسنا، این پرونده یکی اجتناب کرده اند سه پرونده ای است کدام ممکن است به صدور جمعا ۸.۲۵ میلیارد یورو جریمه ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا علیه ترجیح‌ترین دوچرخه جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی وب جهان منتهی شد.

کمیسیون اروپا در انتخاب سال ۲۰۱۹ شخصی ادعا کرد گوگل اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد شخصی برای استفاده شبکه سایتها اجتناب کرده اند واسطه های تولید دیگری کنار پلتفرم “اد سنس” (AdSense) کدام ممکن است بازاریابی جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو می دهد، سواستفاده کرده است. این کمیسیون ادعا کرد سبک های بوتلگ اجتناب کرده اند شکاف سال ۲۰۰۶ به همان اندازه ۲۰۱۶ رخ داده است است.

گوگل متعاقبا یافته های اتحادیه اروپا را در سالن دادگاه کلی مستقر در لوکزامبورگ به مشکل کشیده است. این نمایندگی پرونده شخصی را در یک واحد مونتاژ سه روزه کدام ممکن است اجتناب کرده اند روز دوشنبه تحریک کردن تبدیل می شود، پیگیری می تدریجی.

گوگل در اسناد حاضر شده به سالن دادگاه ادعا کرد تعیین مقدار رگولاتورهای اتحادیه اروپا اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد گوگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کمیسیون اروپا کدام ممکن است بازاریابی جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی غیرجست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو رقبا نمی کنند، خطا است.

بر ایده گزارش رویترز، گوگل سال قبلی در نبرد دادگاهی برای لغو جریمه ضد انحصارطلبی ۲.۴۲ میلیارد یورو در خصوص استفاده اجتناب کرده اند سرویس ارزیابی قیمت کسب شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب شیوع غیرمنصفانه نسبت به رقبای اتحادیه اروپا کوچکتر، شکست خورد.

انتهای پیام