تعریف طرح آبرسانی اضطراری ۱۳۲ شهر


به گزارش ایسنا، فیروز قاسم زاده امروز در نشست خبری با بیان اینکه امسال وارد پاییز خشک شده ایم و این سومین سال متوالی خشک است، اظهار کرد: امسال در فصل پاییز خشکی وارد شده ایم. مجموع بارندگی در مهرماه حدود ۳ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد و نسبت به میانگین بلندمدت مدت مشابه ۵۹ درصد کاهش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی ورودی به مخازن آب سطحی و زیرزمینی کاهش می یابد، گفت: ورودی مخزن سد در سال آبی جدید ۸۸۰ میلیون متر مکعب و خروجی از مخزن سد یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون متر مکعب است. متر ، که به ترتیب نسبت به سال گذشته مقایسه شده اند. ۱۲ و ۱۱ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه میزان آب ورودی به سد نسبت به میانگین پنج سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است، گفت: در حال حاضر ۳۷ درصد از مخازن سدهای کشور پر است. البته معمولا در پایان شهریور و ابتدای پاییز در حداقل سطح مخزن قرار داریم و این رقم در میانگین پنج سال اخیر ۴۳ درصد است که نسبت به آمار امسال نشان می دهد که در در حال حاضر در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته در ابتدای پاییز حدود شش درصد است.
سخنگوی صنعت آب افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده حدود ۴۰ درصد آب شرب تهران از منابع سطحی تامین می شود. در حال حاضر سد تهران ۱۹ درصد پر است اما برنامه ریزی به گونه ای است که ظرف سه ماه آینده آب شرب تهران به صورت سالم تامین شود.
وی با اشاره به اینکه بارش های خوبی در هفته های آینده پیش بینی می شود و همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که از نظر میزان بارندگی زمستانی نرمال خواهیم داشت، گفت: در شهرستان ها ممکن است مدیریت استرس در دستور کار قرار گیرد. اما کمبود آب نخواهیم داشت.
مشوق های مالی برای مشترکین کم مصرف آب
وی با بیان اینکه سیاست تنبیهی برای مشترکان آب در پاییز اعمال می شود تا مشترکانی که بیش از مدل استفاده می کنند در قبوض خود جریمه شوند، گفت: سیاست تشویقی برای مشترکان آب در نظر گرفته شده است تا در صورت سقوط مشترکان به رده مشتریان پرمصرف و کاهش مصرف نسبت به روال مصرف عمومی خود، ۳۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب کاهش مصرف مشوقی برای این دسته از مشتریان در نظر گرفته می شود.
به گفته وی، در تهران حدود ۲۸۰۰ مشترک متخلف داریم که هفته گذشته با دریافت اخطاریه، قطعی آب برای این مشترکان اعمال شد و در صورت عدم توجه، آب مشترکان متخلف قطع می شود. به هشدار پیامکی و پس از درج هشدار در صورتحساب. ، استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت تامین آب در همدان گفت: یکی از ایستگاه های پمپاژ آب مشکل فنی داشت که رفع شده و در حال حاضر کمبود آب در همدان نداریم.
وی با بیان اینکه دریافت آب بی کیفیت و گل آلود در همدان را تکذیب می کند و اینکه آب آلوده وارد شبکه آب همدان نشده است و کیفیت آب این شهر در حد استاندارد و معقول است، اظهار داشت: در حال حاضر آب آلوده به شبکه آب همدان وارد نشده است. وی گفت: اخیرا دانشگاه ابن سینا بررسی کیفیت آب همدان را انجام داده است که نتایج این بررسی کیفیت آب را تایید کرده است.
وی با اشاره به باروری ابرها در سال جاری گفت: سازمان باروری ابرها تشکیل شده و مطالعاتی در این زمینه آغاز شده اما اقدامی صورت نگرفته است.
قاسم زاده با بیان اینکه این طرح مبتنی بر عدم قطعی آب در بخش خانگی در فصل پاییز است، گفت: در حال حاضر هیچ شهری در وضعیت تنش آبی قرار ندارد، اما برای ۱۳۲ شهر، طرح آبرسانی اضطراری برای ریسک تعیین کرده ایم. مدیریت، به طوری که اگر این شهرستان ها تحت تنش آبی هستند، اجرای این طرح راهگشا باشد.
انتهای پیام

The post تعریف طرح آبرسانی اضطراری ۱۳۲ شهر appeared first on شما آنلاین.