تعرفه خدمات پزشکی ورزشکاران ۱۴۰۱ به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت – شما آنلاین هستید


تعرفه خدمات درمانی 1401 ورزشکار 70 هزار تومان است
تعرفه خدمات درمانی 1401 ورزشکار 70 هزار تومان است

به گزارش ایسنا، حق عضویت در کمیته خدمات پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ برای متقاضیان ۱۵ هزار تومان و در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ هزار تومان است. با تصویب مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی از تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ معادل ۳۰ هزار تومان […]

به گزارش ایسنا، حق عضویت در کمیته خدمات پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ برای متقاضیان ۱۵ هزار تومان و در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ هزار تومان است. با تصویب مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی از تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۸ معادل ۳۰ هزار تومان تعیین شده و از تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ با تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی، حق عضویت در کمیته خدمات پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی از ۳۰ به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.
بر اساس مصوبه مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی (۱۵ مرداد ۱۴۰۱) که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، موضوع تعیین حق عضویت در کمیته خدمات پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی به هیئت رئیسه این فدراسیون تفویض شده است و هیئت رئیسه فدراسیون پس از کار کارشناسی دقیق از جمله بررسی افزایش هزینه درمان ورزشکاران آسیب دیده به ویژه در رشته جراحی، نظر کارشناسی خود را در این خصوص به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد کرد که به تایید معاونت قهرمانی و ورزش های حرفه ای رسید.
این در حالی است که حق عضویت یک ساله در کمیته خدمات پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ ۷۰ هزار تومان تعیین شده است.
تعهد به ورزشکاران با عضویت مستمر به مدت ۳ سال
لازم به ذکر است تعهد این فدراسیون به ورزشکاران عضو کمیته خدمات پزشکی ورزشکاران با سه سال عضویت متوالی در این کمیته تا سقف تعهد بیش از ۲ برابر افزایش یافته از ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد. به ۳۵ میلیون تومان و هزینه جراحی و تجهیزات و لوازم مصرفی اتاق عمل بیش از ۳ برابر شد و از ۶۳۰۰ هزار تومان به ۲۰ میلیون تومان رسید. همچنین غرامت فوت بیش از ۲ برابر از ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون تومان و هزینه توانبخشی (فیزیوتراپی) از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون تومان افزایش یافت.
ویژگی های کارت خدمات پزشکی
از جمله ویژگی های کارت خدمات پزشکی ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی می توان به دسترسی به امکانات تشخیصی و درمانی هیات پزشکی ورزشی منطقه و همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی با تخفیف ویژه، دسترسی به امکانات بستری و جراحی تخصصی و فوق تخصصی اشاره کرد. در بیمارستان های طرف قرارداد فدراسیون پزشکی به ویژه به صورت رایگان از دیگر ویژگی های دریافت هزینه درمان به صورت پولی است که حداقل یک و حداکثر پنج برابر تعرفه دولتی است.
از دیگر ویژگی های کارت خدمات پزشکی دریافت هزینه اقدامات پاراکلینیکی، دارو و تجهیزات حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد مبلغ هزینه شده، دریافت غرامت از کارافتادگی در صورت از کارافتادگی دائم بر اثر حادثه ورزشی است. برای دریافت غرامت ورزش فوت ناشی از حادثه و در عین حال ورزشکارانی که در فروردین ماه امسال به عضویت درآمده اند در صورت عضویت در سال گذشته از حداکثر تعهد بهره مند خواهند شد.
نحوه استفاده از خدمات
در صورت صدمات اورژانسی اقدامات درمانی با هزینه شخصی انجام شده است، پس از تهیه و تایید فرم گزارش حادثه ورزشی جهت دریافت هزینه درمان و همچنین در مورد آسیب های غیر اورژانسی به هیات پزشکی ورزشی منطقه مراجعه شود. با مهر و امضای باشگاه، برای ادامه درمان به هیات پزشکی مراجعه به ورزش منطقه ای.
این در حالی است که خدمات و تعهدات کمیته فقط مربوط به آسیب های ورزشی است و آسیب های قدیمی و مزمن یا قبل از تاریخ عضویت در تعهدات کمیته خدمات پزشکی و همچنین هزینه فیزیوتراپی، ویزیت متخصص، دندانپزشکی و مواد مصرفی شامل سقف پرداخت و تاریخ انقضا اعتبار کارت تا سال بعد به همین تاریخ می باشد.
انتهای پیام