تشکیل پرونده تخلف مالی در اردبیل


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه ورزش‌های مالی بوتلگ را موجب اخلال در نظام مالی ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برخورد همراه خود جایگزین‌طلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء‌استفاده‌کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفسدان مالی اجتناب کرده اند میل‌های تجهیزات قضایی است.

اقتصادی

علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه افزود: بر مقدمه گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط جو دامی، حمایت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارداتی به مقدار ۲۰ تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ کیلو خوب و دنج پرونده ای {در این} خصوص تشکیل شد.

وی اظهار کرد: همراه خود ملاحظه به محتویات پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تحقیقات اجباری توسط بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ فینال حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز تخلف، اتهام انتسابی محرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص متخلف علاوه بر این ضبط کالا در مجموع به صنوبر ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق مقامات محکوم شد.

او خاص کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت مداوم بر نحوه انجام آنها نظارت می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه ورزش‌های مالی بوتلگ را موجب اخلال در نظام مالی ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برخورد همراه خود جایگزین‌طلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء‌استفاده‌کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفسدان مالی اجتناب کرده اند میل‌های تجهیزات قضایی است.

وی افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های شخصی در اتصال همراه خود احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کالا خارج اجتناب کرده اند جامعه گلوله کردن را اجتناب کرده اند طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اطلاع دهند.