ترمیم فرورفتگی هزار کیلومتری شانه جاده در استان اردبیل


معاون اداره راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: هزاران کیلومتر شانه جاده در محور مواصلاتی استان اردبیل در ۴ ماه گذشته تعمیر و بهسازی شده است.

جاده ها و بزرگراه ها

آیدین هاشمی در بازدید از محور مواصلاتی شهرستان انگوت گفت: ۴ هزار کیلومتر از راه های استان برای روان سازی جاده ها تسطیح شده است.

وی گفت: در آن مدت راهداران پرتلاش استان بیش از ۳۰۰۰ سیلندر ایمنی در نواحی دماغه ای و پر برخورد نصب کردند.

هاشمی برای ارتقای ایمنی راه ها از خط کشی ۷۰۰ کیلومتر محور مواصلاتی منطقه ای در ۴ ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: در مدت مذکور بیش از ۱۰۰ هزار متر شیب جاده توسط راهداران اصلاح شده است.

معاون اداره راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای منطقه اردبیل، تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در جاده های منطقه اردبیل را برای افزایش دید رانندگان و جلوگیری از آن یادآور شد. تصادفات و بیان کرد: ۶ هزار تابلوی اجباری راه ها و ۱۰۰۰ و ۸۰۰ رفلکتور ایمنی در جاده های استان نصب شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه راهداران در این مدت بیش از ۷۰۰ قطعه پلاستیک، سرعت کوهان مجازی و آسفالت ایجاد و نصب کرده اند، تصریح کرد: ۱۷۰ قطعه رمپ ورودی و خروجی در محور مواصلاتی ایمن سازی شده است.

رنگ آمیزی ۷۲ پایه چراغ و چراغ چشمک زن، رنگ آمیزی ۲۰۰۰ تابلو و تابلو، انسداد ۹۶ راه دسترسی غیرمجاز، شستشوی ۶۰۰۰۰ تابلو، تعمیر ۲۰۰۰ نرده و نصب ۶۰۰ حفاظ در تنگه انجام شد. و شهرت را جزو اقدامات ۴ بزرگراه اخیر در ماه دیگر برشمرده است.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: راهداران به طور مستمر ۱۸۰ کیلومتر سیستم روشنایی در جاده ها و ۱۴ دستگاه تونلی را در سطح استان نگهداری می کنند.