ترافیک سنگین در محور شمال – شما آنلاین هستید


به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی درباره اختصاص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه حوادث ساختمانی گفت: پس از بازدید رئیس جمهور از حوزه سیلاب، مذاکرات نحوه پرداخت خسارت به دو دسته تقسیم شد. یکی برنامه کوتاه مدت است و وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در حال انجام است […]