تخصیص شهرت ۱۵ میلیارد تومانی برای افزایش از کیت حفاظتی بقعه شیخ صفی


مدیرکل میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان اردبیل اجتناب کرده اند تخصیص ۱۵ میلیارد تومان شهرت اطمینان حاصل شود که پایان دادن از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نواقص حفاظتی تأثیر پرونده جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبر داد.

 

75

غیر معمول فلاحی در مونتاژ معارفه فرمانده یگان ایمنی میراث‌باکلاس استان اردبیل، اظهار داشت: این مبلغ در اختیار مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی قرار دارد به همان اندازه برای افزایش تجهیرات حفاظتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نواقص امنیتی مجموعه ارزش شود.