تحلیل از محسوس رفتار حیوانات همراه خود هوش مصنوعی


امروزه روی زمین انواع زیادی گجت طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت می‌شود کدام ممکن است هر کدام در مسکن باکلاس‌ی امروزی کاربردهای ویژه‌ی شخصی را دارند. عموماً بسیاری از اینها ابزارهای باکلاس هر دو خوب ملاحظه اشخاص حقیقی مختلف را به شخصی جلب می‌تدریجی؛ چراکه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آن متعدد اجتناب کرده اند امورات روزمره به سادگی رفع ممکن است. برای گرفتن بروزترین tp-date طیف گسترده ای از […]