تحریک کردن ورزش «بوتیک تئاتر ایران» همراه خود منصفانه حاضر


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی بنیاد سینمایی فارابی، کارلوس کوشتانهوس فرستاده پرتغال در لحظه ۶ اردیبهشت ضمن بازدید اجتناب کرده اند بنیاد سینمایی فارابی همراه خود سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد. {در این} دیدار سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن خیرمقدم به فرستاده پرتغال ذکر شد: تذکر به مناسبات خوشایند […]