تجهیز ۳۸ هزار هکتار به سیستم آبیاری نوین


رئیس سازمان جهاد کشاورزی منطقه اردبیل اعلام کرد: ۳۸ هزار هکتار از مجموع ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی منطقه اردبیل مجهز به سیستم های نوین آبیاری است.

آبیاری مزارع کشاورزی

نادر تقی زاده روز پنجشنبه گفت: ۱۳۳ طرح سیستم آبیاری نوین برای پوشش یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل در حال اجراست. ، شغل و مهاجرت به روستا معکوس خواهد شد.

وی در ادامه ظرفیت فعال سردخانه های استان اردبیل را ۱۵۳ هزار تن اعلام کرد و افزود: ۱۴۰ هزار تن ظرفیت سردخانه نیز برای جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی استان در حال اجراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی منطقه اردبیل تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی سیاست سازمان جهاد کشاورزی منطقه برای جلوگیری از هدر رفت انواع محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی است. در منطقه

وی توسعه تولید در مجتمع گلخانه ای را از اولویت های کاری سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برشمرد و ادامه داد: تولید گلخانه در استان به ۱۹ هزار تن رسیده است و هزار هکتار گلخانه نیز در حال ساخت است. و با استفاده از آنها علاوه بر مدیریت مصرف آب بستر مناسبی را برای بهره وری اراضی کشاورزی فراهم می کند.

تقی زاده بر لزوم اصلاح الگوی کاشت با توجه به کم آبی تاکید کرد و اظهار داشت: با در نظر گرفتن محدودیت منابع آبی و مسائل مدیریتی متناسب با ظرفیت و توان اکولوژیکی هر منطقه و با در نظر گرفتن اقتصاد بهره برداری، می توان از آن استفاده کرد. برای تغییر الگوی کاشت و ترکیب کاشت ضروری است.برای تعادل و کامل کردن اکوسیستم منطقه اجرا شده است.