تامین آب شرب ساوجی‌ها در سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم جیره‌بندی به شرط صرفه‌جویی


عزت‌اله آمری چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در جریان بازدید استاندار مرکزی اجتناب کرده اند سد الغدیر ساوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح پل هفت دهنه در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگاران اظهار کرد: در جاری حاضر سد الغدیر ساوه حدود ۱۱۰ میلیون متر تاس ذخیره آبی دارد کدام ممکن است این میزان نسبت به سال قبلی همراه خود ملاحظه به کمیت ۲۷۷ میلیون متر مکعبی این سد ۳۰ سهم کاهش آرم می‌دهد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه میزان بارش‌های صورت گرفته در استان مرکزی در سال آبی جاری نسبت به سال قبلی کاهش داشته است، اظهار کرد: کاهش کمیت آب ذخیره شده است در دریاچه سد الغدیر ساوه {به دلیل} کاهش بارش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان دبی درگاه به سد است.

وی همراه خود دقیق اینکه بخشی اجتناب کرده اند آب ذخیره شده است در سد الغدیر در بخش کشاورزی خوردن می‌شود، ذکر شد: اطمینان حاصل شود که تامین بخشی اجتناب کرده اند خواستن کشاورزی عوامل پائین دستی سد الغدیر به دارایی ها آبی، دریچه های سد اجتناب کرده اند در این زمان به میزان ۴۰ میلیون متر تاس در کل حدودا ۱۶۰ روز به طور پیوسته بازگشایی احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب در وب زهکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری ساوه گلوله کردن احتمالاً وجود خواهد داشت.

مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو‌ای مرکزی همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند ابتدای سال آبی جاری تاکنون بطور متوسط ۱۹۲ میلیمتر باران در استان باریده است، ذکر شد: این میزان بارش نسبت به سال قبلی حدود هفت سهم انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به دراز مدت ۱۸ سهم کاهش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه متوسط نرمال استان حدود ۸۰ میلیمتر عقب ماندگی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید {است تا} بالا فصل بهار بخشی اجتناب کرده اند این عقب ماندگی جبران شود.

وی افزود: بارش‌های صورت گرفته در بهار امسال در نتیجه جاری شدن روان آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلاب در رودخانه‌ها نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مسئله موجب شده است کدام ممکن است آورد مخازن سدهای استان در سالجاری جذاب نیست.

آمری همراه خود ردیابی به اینکه بخشی اجتناب کرده اند آب ذخیره شده است در سدالغدیر ساوه به خوردن شرب می‌رسد، افزود: ساکنان ساوجی درگیر تامین آب شرب در سالجاری نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی در جیره بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی بوجود نخواهد به اینجا رسید به شرط آنکه در خوردن آب شرب صرفه جویی داشته باشند.

انتهای پیام