تامین آب آشامیدنی پایدار مهمترین چالش منطقه اردبیل است


صدیف بدری گفت: تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها یکی از مهمترین چالش های منطقه در آینده نزدیک است.

صدیف بدری |

صدیف بدری عصر دیروز در جلسه شورای برنامه ریزی منطقه اردبیل اظهار داشت: باید از ظرفیت کشور برای تامین اعتبار پروژه منطقه ای استفاده شود.

وی افزود: از هر فرصت قانونی برای بهره مندی از ظرفیت دولت برای جذب هر چه بیشتر اعتبار و منابع برای پیشبرد پروژه استفاده کنید.

نماینده مجلس نیر نمین و سرعین اردبیل ظرفیت پاکسازی و ماده ۵۶ را از جمله این ظرفیت ها برشمرد و گفت: امید است مدیر دستگاه اجرایی استان تمامی ماموریت های محوله برای تحقق طرح توسعه استان را به سرانجام برساند. و ما هم نماینده مجلس هستیم. در این جاده در کنار مدیر خواهیم بود.

وی تامین آب آشامیدنی پایدار شهرها و روستاها را یکی از چالش های مهم منطقه در آینده نزدیک برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای بزرگراه و تکمیل راه آهن اردبیل به عنوان زیرساخت مهم توسعه منطقه ای، تحول توسعه صنعتی و برنامه ریزی عملیاتی برای ارتقای ارزش محصول- کشاورزی و دامپروری زنجیره ای استان و همچنین اجرای قوانین مصوب مناطق آزاد ملی مربوط به منطقه آزاد استان اردبیل از دیگر موارد مهم است. نیازها و اولویت های برنامه ریزی توسعه منطقه ای