تار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی به تشک جمشید رسید / گوش دادن به داستانی همراه خود عنوان “منقل تحریک کردن”


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل هنرهای دراماتیک، کاظم نزاری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به در کنار مهدی آل ابدالی قائم مقام مدیرکل در تماشاخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری الشهر حضور یافتند. تالار عصر پنجشنبه ساختمان سریع اجرا دارد […]