بیش از حد مقررات بانکی در پرداخت تسهیلات، بخش اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است


نماینده خلخال و کوثر در مجلس گفت: اخذ تسهیلات برای توسعه شغل امری ضروری و ضروری است و برای این منظور باید از اشتغال غیرقانونی بانک ها صرف نظر کرد.

پیشخوان بانک

سید غنی نظری خانقاه پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اشتغال استان اردبیل اظهار داشت: حمایت از اشتغال و اقتصاد مردم در پرداخت تسهیلات مورد توجه بانک است و برای این منظور تلاش می کنیم از اخذ تسهیلات حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: متقاضیان موسسات حمایتی نگران دریافت تسهیلات اشتغال هستند، بنابراین در این حوزه باید بانک های غیرمجاز حذف شوند تا حوزه اشتغال متضرر نشود.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس تصریح کرد: برای افزایش مستمری کمک گیرندگان کمیته امداد و اشتغال و رایگان شدن قبوض برق، آب و گاز و در این راستا گام های خوبی از سوی مجلس برداشته شده است. ما تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدف مورد نظر به کار خواهیم گرفت. .

نظری خانه افزود: بانک های خصوصی برای خدمت به مردم تلاش می کنند و در این زمینه باید با تلاش نمایندگان که مهم و اساسی است، بهره مندی بخش مشخص شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امید است منابع خوبی برای تسهیلات با توجه به توسعه اقتصادی و اشتغال مبنای کار قرار گیرد تا بتوانیم برای توسعه منطقه گام های اساسی برداریم.