بیشتر سرطان ها ریه، شایع‌ترین بیشتر سرطان ها اجتناب کرده اند لحاظ شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر


 

در سال ۲۰۰۸، ۱٫۶۱ میلیون مورد جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱٫۳۸ میلیون از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها ریه گزارش شد. کلاس برتر‌ در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای شمالی است.

جمعیتی کدام ممکن است احتمال تحمیل بیشتر سرطان ها ریه در آن‌ها اصولاً است، اشخاص حقیقی بالای ۵۰ سال هستند کدام ممکن است سابقه کشیدن سیگار دارند. خلاف میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در پسرها کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۲۰ سال پیش در جاری کاهش است، نرخ از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها ریه در خانمها در کل دهه‌های قبلی مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً در جاری تثبیت است.

ژی ژیویی ذکر شد: {به دلیل} همه‌گیری کووید ۱۹، سی‌تی‌اسکن‌های بیشتری در چین برای تجزیه و تحلیل بیماری‌های ریوی {انجام شده} است کدام ممکن است در نتیجه اختراع زودهنگام ندول‌های ریه در مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تجزیه و تحلیل بیشتر سرطان ها در سطوح اولین می‌شود.

تجزیه و تحلیل زودهنگام برای معامله با زودهنگام مبتلایان تحت تأثیر بیشتر سرطان ها ریه مهم است کدام ممکن است به پیشرفت میزان درمانی کمک می‌تدریجی.

او ذکر شد: {در این} میان، مبتلایان تحت تأثیر بیشتر سرطان ها ریه بیشتر و بیشتر‌ای همراه خود جراحی کم تهاجمی به طور قابل توجهی توراکوسکوپی معامله با می‌شوند کدام ممکن است در مقابل همراه خود جراحی باز نگاه به گذشته آسیب فوق العاده کمتری به هیکل وارد می‌تدریجی. این معامله با اصولاً مبتلایان بیشتر سرطان ها ریه را در سطوح اولین معامله با می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبتلایان مسن بیشتری کمک می‌تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند جراحی‌ها جان مفید به در ببرند.

این متخصص ذکر شد: علاوه بر این این، همراه خود استفاده در عمق اجتناب کرده اند آزمایش‌های ژنتیکی کدام ممکن است به تجزیه و تحلیل جهش در DNA سلول‌های سرطانی کمک می‌تدریجی، هدف درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمونوتراپی تواند به شما کمک کند اصولاً مبتلایان سرطانی در سطوح پایانی {برای زنده ماندن} تمدید شده‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مسکن بیشتر متعهد شدن شده است.

در دهه قبلی، چین پیشرفت زیادی در معامله با بیشتر سرطان ها ریه داشته، به طور قابل توجهی در معامله با متمرکز کدام ممکن است اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده پزشکی از واقعی است کدام ممکن است سلول‌های سرطانی را با بیرون تاثیر بر سلول‌های خالص هدف قرار می‌دهد.

تأمین: سی‌جی‌تی‌ان