بورل اجتناب کرده اند پذیرش اولین تکنیک دفاعی اتحادیه اروپا خبر داد


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند جامعه خبری روسیا الیوم، جوزپ بورل، رئیس سرویس پوشش خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست شخصی در بروکسل کسب اطلاعات در مورد اولین تکنیک دفاعی اتحادیه اروپا به هماهنگی رسیدند.

بورل اظهار داشت: «این سند «قطب‌نمای استراتژیک اتحادیه اروپا» نامیده می‌شود.

شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه تکنیک دفاعی جدیدی را برای فاصله به همان اندازه بالا سال ۲۰۳۰ تصویب کرد.

تکنیک جدید برای ادغام کردن تحمیل ۵۰۰۰ نیروی پاسخ فوری برای مقابله همراه خود فاجعه است.

این سند تاکید می تدریجی کدام ممکن است قابلیت های دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اتحادیه اروپا به معنای واقعی کلمه هستند تقویت می کند ظرفیت های ناتو {خواهد بود}.

انتهای پیام