به بنای باستانی قره حسنلو تبر پرتاب نکنید


آیا بنای باستانی قره حسنلو ویلکیج تحت تأثیر پیله نخرچی قرار می گیرد یا پیر نخرچی؟

به بنای باستانی قره حسنلو تبر پرتاب نکنید

اکنون در عصر حاضر و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی (محسوس و ناملموس) و کارکردهای پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هویتی بر کسی پوشیده نیست.

جوامع توسعه یافته تمام تلاش خود را برای حفظ و حراست از میراث فرهنگی جامعه خود به کار می گیرند و این میراث فرهنگی سرشار از منافع اقتصادی از نظر منافع مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هویتی برای رفاه و آسایش مردم آن جامعه است. . .

متأسفانه با وجود داشتن میراث فرهنگی غنی، نه تنها نمی توانیم برای حفظ و حراست از آن گام برداریم، بلکه در بسیاری از موارد با میراث فرهنگی خود دشمن هم می شویم.

در بسیاری از موارد ایرانیان تحت تأثیر ایدئولوژی‌های خاص و بدون آگاهی لازم و کافی از میراث فرهنگی به ریشه‌های میراث غنی فرهنگی خود رسیده‌اند، در حالی که این تبر در ریشه‌های خود و نسل‌های آینده است که نباید برای آن تلاش کرد. از آن محافظت کنید.

ماه هاست که صحبت از بیرون آمدن سازه های باستانی بزرگ در حین کاوش های مجموعه آرتا فولاد مبین در منطقه روستای قره حسنلو به گوش می رسد و اخبار ضد و نقیضی از بسیاری از منابع غیررسمی در این زمینه به گوش می رسد، اما متاسفانه پس از آن ماه ها گذشت، هیچ خبری و اطلاعات رسمی در این زمینه ارائه نشد.

منابع غیر رسمی از آثار مختلف عصر آهن و دوره تاریخی پارت در استان قره حسنلو ویلکیج خبر می دهند. آثاری مانند سفال های ساده عصر آهن و ظروف سفالی مانند کاسه، کوزه، دیگ و دیگ مربوط به دوران اشکانی و از همه مهمتر شواهدی از تدفین انسان و سازه های گلی بزرگی که می توان در ردیف شاهکار قرار داد. سیلک کاشان، جنب صندل جیرفت، قلعه ای باستانی. نوشیجان باید در وسط قرار گیرد و …

بنابراین نباید این آثار در سکوت خبری گم شوند و یا فدای مجموعه آرتا فولاد مبین شوند. زیرا اهمیت آن به حدی است که محوطه باستانی هزاران مجموعه آرتا فولد مبین باید فدای چنین میراث فرهنگی شود و اگر منابع غیررسمی جدی باشند به جرأت می توان گفت میراث فرهنگی کامپونگ قره حسنلو هزاران آرتا فولد مبین است. مجتمع

همانطور که محوطه باستانی پیله نخرچی یا پیر نخرچی ویلکیج در جریان ساخت سد سقزاچی تخریب شد و به دلیل عدم حضور کارشناسان و باستان شناسان، تعداد زیادی از اشیاء به دست آمده در حین کاوش با ماشین آلات سنگین از بین رفت و برخی نیز از بین رفت. توسط سارقان و حفاران دیگر تلف شده و از منطقه خارج شده و بیشتر در اثر آبگیری سد وارد آب شده اند.

نویسنده: عدالت عزت پور، دکترای تاریخ