بلند مدت تهیه گندم ایران پس اجتناب کرده اند نبرد روسیه


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رضا مبصری اظهار داشت: روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بهترین تولیدکنندگان گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر غلات یادآور ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های روغنی روی زمین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سالانه آنها اجتناب کرده اند مرز ۱۱۰ میلیون تن رفتن می تنبل. به همین دلیل، همراه خود ملاحظه به نبرد فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ضمانت با اشاره به طول شکسته نشده آن، بازار جهانی غلات نیز احتمالاً اصلاح خواهد کرد.

وی همراه خود خاص اینکه بهترین واردکننده ایران در بخش غلات است، اظهار داشت: در زمینه هایی یادآور گندم، ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های روغنی، ایران سالانه بالغ بر ۲۰ میلیون تن واردات دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن زمینه تامین نیازهای ما را لوازم. فوق العاده مهم {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تحولات فعلی، باید اوضاع را {به دقت} رصد تنبل.

عضو اتاق بازرگانی ایران همراه خود ردیابی به اولویت‌ها در محدوده ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: مجلس در تذکر داشت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان یارانه به مقامات بدهد به همان اندازه قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد. ما سالانه حدود ۸ میلیارد دلار {در این} بخش وارد می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دارایی ها حتی کفاف افزایش قیمت سالانه را نمی دهد.

مبصری شکسته نشده داد: {در این} زمینه می توان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها ارزی حاصل اجتناب کرده اند صادرات، امکان هایی یادآور تهاتر کالا را سرزنده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب بخشی به دارایی ها ارزی، اقدامات اجباری را برای واردات داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین از ملزومات در اصل کار قرار داد. خواستن ملت به غلات».

وی همراه خود ردیابی به امکان استفاده اجتناب کرده اند سایر کشورهای تولیدکننده گندم روی زمین به مکان اتاق ایران اظهار داشت: در هفته های فعلی همراه خود ملاحظه به تحولات صورت گرفته برخی ملت ها صادرات گندم را محدود هر دو ممنوع کرده اند با این حال همچنان امکان های عکس {در این} زمینه موجود است به همان اندازه مطابقت با.” اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند کشورهای آمریکای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپای غربی گرفته به همان اندازه کشوری یادآور قزاقستان ممکن است جزو امکان های ایران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مذاکره {در این} زمینه را در اصل کار قرار دهیم.

انتهای پیام