برگزاری مونتاژ هیات اجرایی/ موعد قانونی بازنشستگی صالحی امیری نرسیده است


به گزارش ایسنا، هیات اجرایی کمیته سراسری المپیک روز منصفانه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت تشکیل مونتاژ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مونتاژ اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در تفریحی های کشورهای اسلامی گزارش کاملی را برای اعضا  حاضر داد. ادعا به انواع کل کاروان اعزامی به این تفریحی ها به همان اندازه خرداد بسته شدن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر نفر هم حدود ۸۰ میلیون تومان ارزش اندیشه در مورد شده است.

پاداش پای سکو به مدال آوران تفریحی های کشورهای اسلامی نیز در مونتاژ بعدی هیات  اجرایی انتخاب گیری احتمالاً خواهد بود.

این مونتاژ در حالی برگزار شد کدام ممکن است {در این} تعدادی از روز فعلی بحث بازنشستگی رضا صالحی امیری رییس کمیته سراسری المپیک اجتناب کرده اند اول اردیبهشت فوق العاده پر بحث {بوده است}. {در این} مورد هم در مونتاژ صحبت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالحی امیری هم عنوان کرده کدام ممکن است زمان بازنشستگی او الان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ماه تولید دیگری موعد قانونی بازنشستگی‌اش فرا می‌رسد.

صالحی امیری چهارشنبه نیز راهی ازبکستان تبدیل می شود به همان اندازه در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا نمایندگی تنبل.

انتهای پیام